शेतकऱ्यांच्या शेतातील कामांना गती

शेतकऱ्यांच्या शेतातील कामांना गती k1 s

शेतकऱ्यांच्या शेतातील कामांना गती