सावधान! ‘या’ भागांमध्ये जोरदार वाऱ्यासह पावसाची शक्यता; हवामान विभागाचा अंदाज

सावधान! ‘या’ भागांमध्ये जोरदार वाऱ्यासह पावसाची शक्यता; हवामान विभागाचा अंदाज

जोरदार

पाऊस