केंद्र सरकारचा शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

केंद्र सरकारचा शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा 08 K

केंद्र सरकारचा शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा
विमा कंपन्यांशी किमान 3 वर्षाचा करार बंधनकारक