कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची कपासी कोळपणीच्या कामाला सुरुवात