आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून फवारणी करताना शेतकरी