कन्नड तालुक्यात अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान

कन्नड तालुक्यात अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान