जाणून ‘घ्या’ उन्हाळ्यात गरम आणि हिवाळ्यातच थंडी का असते ?

जाणून

आपल्यला नेहमीच प्रश्न पडत असतो कि उन्हाळ्यात गरम आणि हिवाळ्यात थंड का वाटते तर ह्या प्रश्नाचे उत्तर जाणून घेऊयात.
आपण लहानपणी शाळेत असताना शिकलो होतो कि पृथ्वीचा(Earth) अक्ष झुकलेला असतो.

उन्हाळ्यात ऊन पडणे गरम होणे आणि हिवाळ्यात थंडी(Cold) वाजणे ह्याचा थेट संबंध ह पृथ्वीच्या अक्षाच्या झुकण्याबद्दल आहे. उन्हाळ्यात पृथ्वी सूर्याच्या जवळ(Near) असते आणि हिवाळ्यात सूर्यापासून दूर(Away) असल्यामुळे तापमान बदलते असे अनेकांचे मत आहे परंतु खरं तर, पृथ्वी जुलैमध्ये सूर्यापासून सर्वात दूर असते आणि जानेवारीत सूर्याच्या सर्वात जवळ असते हे संशोधनातून स्पष्ट झाले आहे.

उन्हाळ्या मध्ये सूर्याची किरणे पृथ्वीवर( earth) तीव्र कोनात आदळतात. म्हणून प्रकाश तितकासा पसरत नाही, त्यामुळे कोणत्याही दिलेल्या जागेवर ऊर्जेचे प्रमाण वाढते. तसेच, दिवसाच्या प्रकाशाचे मोठे तास पृथ्वीला उबदार तापमानापर्यंत पोहोचण्यासाठी भरपूर वेळ देतात.

हिवाळ्यात, सूर्याची किरणे पृथ्वीवर(earth) उथळ कोनात आदळतात. हे किरण अधिक पसरलेले आहेत, जे कोणत्याही दिलेल्या जागेवर आदळणाऱ्या ऊर्जेचे प्रमाण कमी करतात. तसेच, लांब रात्री आणि लहान दिवस पृथ्वीला तापमानवाढ होण्यापासून रोखतात. अशा प्रकारे, आपल्याकडे हिवाळा आहे!

महत्वाच्या बातम्या –