बीड जिल्ह्यातील पीक विमा योजनेसंदर्भात बैठक; शेतकऱ्यांना दिलासा

बीड जिल्ह्यातील पीक विमा योजनेसंदर्भात बैठक; शेतकऱ्यांना दिलासा