Tag - उठवणार

मुख्य बातम्या नगदी पिके राजकारण साखर

जर ऊसाचे पैसे भागवले नाही तर विधानसभेत उठवणार मुद्दा

कप्तानगंज – ऊस हे वार्षिक पीक आहे. उसाच्या पेरापासून (खोडाच्या तुकड्यापासून) नवीन रोप लावतात. उसाला काळी कसदार जमीन लागते, कारण उसाला खूप पोषकद्रव्ये लागतात. लागण...

Read More