Tag - उमरेड-पवनी-कऱ्हांड

मुख्य बातम्या

उमरेड-पवनी-कऱ्हांडला या गावांच्या जागेत अभयारण्याचा विस्तार होणार – डॉ. परिणय फुके

उमरेड-पवणी-कऱ्हांडला या गावांच्या जागेत अभयारण्य क्षेत्र वाढवून या गावांमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबांचे सुरक्षित पुनर्वसन करावे असे, निर्देश काल वन राज्यमंत्री डॉ. परिणय फुके यांनी मंत्रालयात बैठकीत दिले...