Tag - गांडुळ खत

मुख्य बातम्या विशेष लेख

जाणून घ्या, काय आहेत गांडुळखताचे फायदे….

गांडूळ पैदास करण्याच्या जागेची निवड करताना जमीन पाण्याचा निचरा होणारी असावी. तसेच खड्ड्याच्या जवळपास मोठी झाडे असू नयेत, कारण या झाडाची मुळे गांडुळखतामधील पोषक घटक शोषून घेतात. गांडूळखत तयार...