Tag - जलसाठा

मुख्य बातम्या राजकारण

सिंचन प्रकल्पातील उपलब्ध पाणी साठ्याचा पुरेपूर वापर व्हावा यासाठी जलसाठ्याचे फेरनियोजन व्हावे – बच्चू कडू

राज्य जलसंपदा नियामक मंडळाची बैठक अमरावती – सिंचन प्रकल्पातील उपलब्ध पाणी साठ्याचा पुरेपूर वापर व्हावा यासाठी प्रकल्पातील जलसाठ्याचे फेरनियोजन करणे आवश्यक आहे...

Read More