Tag - जिल्हास्तरीय समिती

आरोग्य मुख्य बातम्या राजकारण

कोविड रुग्णालयाच्या देखरेखीसाठी आता जिल्हास्तरीय समिती

सुविधांचा दर्जा उंचावण्यासाठी राज्य शासनाचा निर्णय – पालकमंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर अमरावती – जिल्हा कोविड रुग्णालयाच्या जिल्हास्तरीय समिती स्थापण्याचा निर्णय राज्य...

Read More