Tag - जीभ

आरोग्य मुख्य बातम्या

सतत उचकी येत असल्यास ‘हे’ काही उपाय करून बघा !

आपण समाजात वावरत असताना आपल्याला उचकी लागली तर असे म्हणले जाते कि कोणीतरी आठवण काढत असेल पण वैज्ञानिक कारणे(Scientific reasons) काही वेगळे आहेत . तर बघुयात काय आहे कारणे आणि त्यावर काय उपाय...

आरोग्य मुख्य बातम्या विशेष लेख

……म्हणून जीभ स्वच्छ ठेवा!

आपल्या आरोग्याच्या दृष्टीनं जीभ हे महत्वाचं इंद्रिय आहे. चुकून कधी आजारी पडलात आणि डॉक्टरकडे गेलात, तर डॉक्टर म्हणतो जीभ बघू अशी ह्या जीभेची महती आहे. त्या तुमच्या जीभेवर जास्त प्रमाणात पांढरट थर...