Tag - झेडपी

मुख्य बातम्या राजकारण

झेडपी, पंचायत समितीला १० टक्के तर ग्रामपंचायतीला ८० टक्के निधी

येवला – छोट्या खेडेगावाचा कारभार ग्रामपंचायत नावाची स्थानिक स्वराज्य संस्था पाहते. सरपंच, उपसरपंच, ग्रामसेवक ह्यांच्या मदतीने हा कारभार पाहिला जातो. पंचायतराजमधील...

Read More