Tag - पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम

विशेष लेख

पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम

पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम राज्याच्या सिंचन क्षमतेचा विचार करता राज्यातील बहुतांश शेती पर्जन्याधारित आहे. या शेतीसाठी संरक्षित जल सिंचनाची साधने निर्माण करणे, जमिनीची प्रचंड प्रमाणात होणारी धूप...