Tag - पाणीपुरवठ्याची

मुख्य बातम्या राजकारण

ग्रामीण पाणीपुरवठ्याची अपूर्ण कामे तत्काळ पूर्ण करा – यशोमती ठाकूर

जल जीवन मिशनद्वारे ग्रामीण भागात प्रत्येक घराला नळजोडणी अमरावती – जल जीवन मिशनद्वारे ग्रामीण भागातील प्रत्येक  घराला  नळ जोडणीव्दारे पाणी पुरवठा करण्याचे शासनाचे...

Read More