Tag - पैनगंगा नदी

मुख्य बातम्या

पैनगंगा नदीवरील बंधाऱ्यांचे बॅरेजमध्ये रुपांतर करणार – नाना पटोले

वाशिम जिल्ह्यातील पैनगंगा नदीवरील कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्याचे बॅरेजमध्ये रुपांतर करुन पाणीसाठा उपलब्ध करुन देण्यासंदर्भात राज्याच्या जलआराखड्यात दुरुस्ती करणे तसेच अनुषंगिक विषयांसंदर्भात आढावा...