Tag - मार्ट

राजकारण मुख्य बातम्या

‘रुरल मार्ट’ प्रत्येक जिल्ह्यात असावेत – ॲड.यशोमती ठाकूर

कारंजा येथील रुरल मार्टला भेट वाशिम – बचतगटांच्या माध्यमातून ग्रामीण व शहरी भागातील महिला संघटीत झाल्या असून आता त्या उद्योग-व्यवसाय करीत आहेत. त्यांनी उत्पादित...

Read More