Tag - वन नेशन वन रेशन कार्ड

मुख्य बातम्या

स्मार्टकार्ड तयार करण्याबाबत निविदा मागविण्यात आलेल्या नाहीत – ग्राहक संरक्षण विभागाचे स्पष्टीकरण

“वन नेशन वन रेशन कार्ड” योजनेच्या अनुषंगाने भविष्यात नव्याने शिधापत्रिका तयार करावयाची झाल्यास, त्याबाबतचा नमुना केंद्र शासनाने पाठविला आहे. परंतू सद्य:स्थितीत प्रचलित असलेल्या शिधापत्रिकांवरील...