Tag - सुर्यफुल लागवड पद्धत

पिक लागवड पद्धत गळीतधान्य पिकपाणी

सुर्यफुल लागवड पद्धत

जमीन सूर्यफुल लागवडीसाठी पाण्याचा चांगला निचरा होणारी मध्यम ते भारी जमीन निवडावी. आम्लयुक्त आणि पाणथळ जमिनीत हे पीक चांगले येत नाही. पूर्वमशागत  जमीनीची खोल नांगरट करुन त्यानंतर कुळवाच्या उभ्या...