Tag - ॲड. आशिष शेलार

मुख्य बातम्या

अतिवृष्टीबाधित जिल्हा परिषदेच्या शाळांना तातडीने ५७ कोटीचा निधी उपलब्ध करुन देणार – ॲड. आशिष शेलार

राज्यातील 21 जिल्ह्यातील 2 हजार 177 जिल्हा परिषद शाळांना फटका बसला असून त्यांची दुरुस्ती व पोषण आहार, शैक्षणिक साहित्य व पाठ्यपुस्तके उपलब्ध करून देण्यासाठी शाळांना 57 कोटींचा निधी आवश्यक असून तो...

मुख्य बातम्या

इयत्ता ९वी, १० वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी अंतर्गत मूल्यमापनाचे २० गुण कायम – ॲड.आशिष शेलार

राज्य माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या ९ वी व १० वी च्या विद्यार्थ्यांच्या क्षमतांचे मापन करण्यासाठी शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० पासून लेखी परीक्षेद्वारे ८० गुणांचे व अंतर्गत मूल्यमापन २० गुणांचे राहणार आहे...

मुख्य बातम्या

अर्धवेळ शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, ग्रंथपाल, रात्र शाळा शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू – ॲड. आशिष शेलार

अशासकीय खाजगी शाळांमधील अर्धवेळ शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, ग्रंथपाल आणि रात्र शाळा शिक्षक यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आल्याचे शालेय शिक्षण, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी...