मंत्रिमंडळाचे खातेवाटप जाहीर

राज्याच्या मंत्रिमंडळात आज 13 नवीन सदस्यांचा समावेश करण्यात आला. या नवनियुक्त मंत्र्यांना खातेवाटप तसेच काही खात्यांचे फेर वाटप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे, हे खातेवाटप पुढीलप्रमाणे:-

कॅबिनेट मंत्री :

राधाकृष्ण विखे पाटील:- गृहनिर्माण
जयदत्त क्षीरसागर:- रोजगार हमी व फलोत्पादन
ॲड. आशिष शेलार:- शालेय शिक्षण, क्रीडा व युवक कल्याण
डॉ. संजय कुटे:-  कामगार, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग कल्याण
डॉ. सुरेश खाडे:- सामाजिक न्याय
डॉ.अनिल बोंडे:- कृषी
प्राचार्य. डॉ. अशोक उईके:- आदिवासी विकास
प्रा. डॉ. तानाजी सावंत:- जलसंधारण
राम शिंदे :- पणन व वस्त्रोद्योग
संभाजी पाटील निलंगेकर :- अन्न व नागरी पुरवठा, ग्राहक संरक्षण, कौशल्य विकास, माजीसैनिकांचे कल्याण
जयकुमार रावल:- अन्न व औषध प्रशासन, पर्यटन, राजशिष्टाचार
सुभाष देशमुख:- सहकार, मदत व पुनर्वसन

राज्यमंत्री:

योगेश सागर:- नगरविकास
अविनाश महातेकर:- सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य
संजय (बाळा) भेगडे:- कामगार, पर्यावरण, मदत व पुनर्वसन, भूकंप पुनर्वसन
डॉ. परिणय फुके:- सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून), वने आदिवासी विकास
अतुल सावे:- उद्योग आणि खणिकर्म, अल्पसंख्यांक विकास व वक्फ