राज्यातील ‘या’ जिल्ह्यांमध्ये थंडीचा कडाका वाढला; तर ‘या’ तारखेपासून राज्यात थंडीचा कडाका कधी कमी होणार

राज्यातील ‘या’ जिल्ह्यांमध्ये थंडीचा कडाका वाढला; तर ‘या’ तारखेपासून राज्यात थंडीचा कडाका कधी कमी होणार

थंडीचा कडाका

थंडीचा कडाका