राज्यातील ‘या’ जिल्ह्याचा साखर उतारा १० टक्क्यांवर

साखर कारखाने

मुंबई –  राज्यातील पुणे  जिल्ह्यामध्ये तब्बल ११२ लाख ११ हजार लाख टन उसाचे गाळप झाले आहे. तर पुणे जिल्ह्यामध्ये ११२ लाख १९ हजार लाख क्विंटल साखर उत्पादन करण्यात आले आहे. पुणे जिल्ह्यातील साखर उतारा (Sugar yield) १०.०१ टक्के आहे.

राज्यात गळती हंगाम २०२१-२२ मध्ये ९ जानेवारी २०२२  पर्यंत तब्बल १९० साखर कारखाने उसाचे गाळप सुरू. राज्यातील साखर उत्पादनात चांगलीच वाढ झाली आहे. तर ९५ खासगी व ९५ सहकारी तसेच साखर कारखान्यांचा समावेश आहे. आतापर्यंत राज्यात १८८ साखर कारखान्यांकडून ५४७.०९ लाख टन उसाचे गाळप करण्यात आले आहे.

राज्यात ९ जानेवारी २०२२  पर्यंत तब्बल ५३६.८९ लाख क्विंटल साखरेचे उत्पादन  झाले आहे. अशी माहिती आयुक्तालयाकडून मिळाली आहे,  तर  यामुळे राज्यातील साखर उताऱ्यात चांगली वाढ झाली असून आता राज्याचा सरासरी साखर उतारा (Sugar yield) ९.८१ टक्के इतका आहे.

महत्वाच्या बातम्या –