पारंपरिक पद्धतीला आधुनिकतेची जोड देत फवारणी करताना