केळीच्या पिका नंतर खोडाचे सेंद्रिय खातात रूपांतर करण्यासाठीची मशागत