शेतकऱ्याने लढवलेली शक्कल, मजूर टंचाईवर रामबाण उपाय