Onion Rates – आजचा कांदा भाव

शेतमाल : कांदा – दर रु. प्रती क्विंटल

शेत
माल
जात/
प्रत
परि
माण
आवककमीत
कमी
दर
जास्तीत
जास्त
दर
सर्व
साधा
रण
दर
23/01/
2020
कोल्हापूरक्विंटल3141100040002500
औरंगा
बाद
क्विंटल879100044002700
मुंबई –
कांदा
बटाटा
मार्केट
क्विंटल8739350043004000
श्रीगोंदा
-चिंभळे
क्विंटल6750034003000
कराडहालवाक्विंटल150280032003200
सोलापूरलालक्विंटल5105420041002200
येवलालालक्विंटल10000100039933300
लासल
गाव
लालक्विंटल20000150038153325
लासल
गाव –
निफाड
लालक्विंटल3297100035903200
लासल
गाव –
विंचूर
लालक्विंटल15450150038903251
जळगावलालक्विंटल231590035002200
मालेगाव
-मुंगसे
लालक्विंटल8000140038503185
पंढरपूरलालक्विंटल58630050003000
नागपूरलालक्विंटल1500200040003500
राहूरी –
वांभोरी
लालक्विंटल732550037902700
कळवणलालक्विंटल4400150037103300
संगम
नेर
लालक्विंटल10834100040512525
मनमाडलालक्विंटल7500100037053200
सटाणालालक्विंटल5765105036803250
य़ावललालक्विंटल800100017001310
देवळालालक्विंटल5450150039053450
उमराणेलालक्विंटल18500115137003100
सांगली
फळे
भाजी
पाला
लोकलक्विंटल3152200041003000
पुणेलोकलक्विंटल27408150040002700
पुणे-
खडकी
लोकलक्विंटल6350038003650
पुणे-
मोशी
लोकलक्विंटल18360038002200
मलका
पूर
लोकलक्विंटल28130016001400
कामठीलोकलक्विंटल8400045004400
कल्याणनं. १क्विंटल3300045003700
कर्जत
(अहमद
नगर)
नं. ३नग402100036002400
जळगावपांढराक्विंटल24570028001750
नागपूरपांढराक्विंटल1190180040003450
नाशिकपोळक्विंटल1684170042003200
पिंपळ
गाव
बसवंत
पोळक्विंटल20840100037413451

खेडा खरेदीत शेतकऱ्यांना कपाशी, पपईला कमी मिळतोय दर

Loading...

Loading...